Сценарий открытия Погружения по теме "Относительность" для 5-6 классов. Автор: Коротаева Н.В.

Сценарий открытия межпредметного интегративного Погружения по теме "Относительность" для учащихся 5-6 классов. К сценарию прилагается презентация. Автор: Коротаева Н.В.

ВложениеРазмер
scenariy_otkrytiya_pogruzheniya_po_teme_otnositelnost.pdf121.21 КБ
5-6_pogruzhenie_otnositelnost_prezentaciya_k_scenariyu.pdf1.96 МБ